Thonet 118 H / HT Barhocker

ab  624 €

Thonet S 43 H / HT

529 €

Thonet S 32 SPVH / SPVHT Barhocker

1.094 €

Thonet S 123 Barhocker

838 €